Medlemmar har möjligheten att delta i samtliga aktiviteter, påverka dreverns utveckling och få tillgång till mängder av information & erfarenhet. Dalslands dreverklubb arbetar aktivt för förbättrad medlemsservice genom att sprida information genom årsbok, hemsida, sociala medier och personliga kontakter. 

Nedan finns styrande dokument för Svenska dreverklubbens verksamhet så som stadgar, etiska regler, policy för digitala medier m.m. Dessa stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Läs mer på svenskadreverklubben.se

Anmälningar till Drevprov, Utställning och Viltspårpårprov sker via: dreverdata.se

Innan släpp
Drever på sök

Dela den här sidan

Allmän information