Dela den här sidan

Viltspår – Allmänt

Viltspåret syftar till att träna hunden till att bli en duktig eftersökshund. Jaktförordningen anger att:

“Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen”

Det är därför viktigt att drevern ges många tillfällen till att tränas för denna mycket utmanande uppgift. För att klara uppdraget krävs att hunden är i god fysisk form och har förmågan att koncentrera sig. Förmågan att spåra med låg nos och i ett långsamt tempo finns naturligt hos drevern, vilket gör den till en mycket lämplig eftersökshund. Viltspår är en utmärkt aktivitet för att stimulera hunden fysisk, mentalt och är även stärkande för relationen mellan förare och hund.

 

Lokalklubbens ansvar

Viltspår i Sverige arrangeras av lokala dreverklubbar, vilka, bland annat, ansvarar för att ta emot anmälningar till viltspår, registrera dessa, boka domare & mark samt efter utfört viltspårprov kvalitetsgranska domarens bedömning. Hundägaren ansvarar för att anmäla sin drever till viltspårprov. Anmälan sker genom att hundägaren skickar korrekt ifylld anmälan på DreverData.se, denne går sedan till ansvarig person i lokalklubben, vilken ser till att domare och mark bokas samt att domare och hundägare kommer i kontakt med varandra.  Råder oklarheter kring viltspårregler, vilken lokalklubb som anordnar vilka aktiviteter, eller andra allmänna frågor kring viltspår, så ta kontakt med representant i Svenska dreverklubbens centralstyrelse för vägledning.

   Vänerpokalen anordnas av Dalslands Dreverklubb i samarbete med Springer trestad.

   Viltspårprovet  som gick av stapeln den 6 augusti 2023 samlade 47 deltagare.

   Provbäst blev:

   Yvonne Karlsson med labrador retriever Faromskogens Apollon, Ed.

                                                         Vinnartrion:

    

   

                                                                                                                                                                                Vinnartrion.

                                                                                                                                  Yvonne Karlsson med labrador retriever Faromskogens Apollon, Ed.

                                                                                                                                  Pernilla Karlsson med norsk grå älghund Erättärens Rajka, Säffle.

                                                                                                                                  Lotta Branneby med labrador retriever Sun Sailers Walle, Edsvalla.

 

Bra prestation av Nattslagets Silverston, Ägare Robert Axelsson.

Stort Grattis!